SZÁRMAZÁSI LAP

A három, négy vagy öt ősi sort tartalmazó származási lap kibocsátására a lovat bélyegző felügyelő az illetékes. Nyakon bélyegzett lovak esetében a megyejel egyértelműen tájékoztat a bélyegzést végző lótenyésztési felügyelőről, nyereghelyen bélyegzett lovak esetében a Tenyésztési Iroda ad felvilágosítást a (1) 412 5010-es telefonszámon.

 

LÓAZONOSÍTÁS

Lóazonosításra akkor van szükség, ha valakinek bélyegzett lova van, de sem ló azonosító lap (2000 előtt született egyedekről), sem csikóbélyegzési jegyzőkönyv (2000 után született egyedekről) nem áll rendelkezésre és tulajdonosa nem tudja leolvasni a ló bélyegzését. A csikóbélyegzési jegyzőkönyv / lóazonosító lap a lóútlevél kiváltás egyik alapdokumentuma, amennyiben a lónak nincs származási lapja (hiszen ezzel is lehet lóútlevelet igényelni).
Ebben az esetben a területileg illetékes lótenyésztési felügyelő helyszíni ellenőrzés során azonosítja be a lovat és az azonosítás céljából csikóbélyegzési jegyzőkönyvet állít ki.

 

ISMERETLEN SZÁRMAZÁSÚ LÓ BÉLYEGZÉSE

Ismeretlen származásúnak minősül az a 
-   fedeztetés jeggyel rendelkező ló, 
-   amely már nincs az anyja alatt és a kanca DNS vizsgálata már nem végezhető el, 
-    amelynek származását a DNS vizsgálat nem erősítette meg. 
-   fedeztetési jeggyel nem rendelkező ló.

Az ismeretlen származású lovakat is bélyegezni kell (kivéve a bélyegzett, de a DNS vizsgálat során kizárt egyedeket), de ezen lovak nullás bélyegzésűek lesznek és természetesen származási lap sem állítható ki rájuk.

A bélyegzés a központilag szervezett helyszínen vagy a tulajdonos által megjelölt helyen történik, de ez utóbbi esetben kiszállási díj kerül felszámításra. A bélyegzéskor a felügyelő csikóbélyegzési jegyzőkönyvet állít ki és a szolgáltatás díját is beszedi. A csikóbélyegzési jegyzőkönyvet szintén meg kell őrizni, mert ez a lóútlevél igénylésének egyik alapdokumentuma.

Szintén ismeretlen származásúnak számítanak a hamis bélyegzésű lovak. Hamis bélyegzésnek az a sütés minősül, ami láthatóan nem a törvényes módon lett bélyegezve vagy bélyegzése alapján a nyilvántartásunkban szereplő lóval az egyed nem azonosítható. Ezek a lovak újra bélyegzendők a lótenyésztési felügyelő által.

 

A lóútlevél  

A lóútlevél hatósági bizonyítvány, mely az állat azonosítására, irányítási intézkedések megtételére való alkalmasságának és állat-egészségügyi forgalomképességének igazolására szolgál, és tartalmazza a tulajdonos adatait is.  A lóútlevél tartalmazza továbbá a használathoz szükséges utasításokat, és az útlevelet kiadó illetékes hatóság adatait. 

A lóútlevélben fel kell tüntetni: 
a tulajdonos, vagy helyette eljáró személy nevét;
a ló azonosító számát, amely az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgáló, a csikó/ló bélyegzését kódolva tartalmazó, a LÓINFORM által kiadott tizenegy jegyű betű és számkombináció;
az azonosság-ellenőrzés nyilvántartását (a lóféle azonosságának ellenőrzését az illetékes hatóság köteles feljegyezni, amennyiben a törvények és előírások ezt megkívánják);
minden oltás igazolását;
a laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok eredményei (a fertőző betegségek kimutatására szolgáló összes vizsgálat eredményét fel kell jegyezni)  ;
A lóútlevél tartalmazhat egészségügyi alapkövetelményeket is, azon betegségek felsorolását, amelyeket az egészségügyi bizonyítványon fel kell tüntetni.  

A Lóútlevelet 2003. július 1-jétől lehet kiváltani. 2004. május 1-jétől az 1998. január 1. után született lovakra, illetve minden olyan lóra, amelyet hajtanak vagy szállítanak, 2005. július 1-jét követően pedig minden lóra kötelező kiváltani.  

A lóútlevél kiváltása:  
Lóútlevél igénylő lapon kell benyújtani az OMMI címére (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.). A lóútlevelet az OMMI adja ki a ló Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszer (ENAR) adatbázisából. Kiváltása nemcsak azok számára szükséges, akik EU-tagországokba akarják állataikat vinni. A dokumentum nélkül nem hagyhatja el a ló telephelyét, nem lehet vágóhídra vinni. 
A ló útlevél kiadásához szükséges a ló azonosító száma, valamint származási adatainak felvétele, tartós megjelölésének (bélyegzés) elvégzése és ezen adatok igazolása. 
Információk = LÓINFORM- Lótenyésztési Információs Rendszer. 
Hatóság = az OMMI és az MLLSZ. 
21/1996. (VII. 9.) FM rendelet;29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet;  2006. augusztus 9., szerda

A lóútlevél Iroda címe: 1144 Budapest, Remény utca 42/b.
Telefon: 36-1-316-0663
Fax: 36-1-316-0664

Nyitva tartás:
Hétf?: szünnap
Kedd-csütörtök: 9-12 és 13-15 óra
Péntek: 9-12 óra

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő